GEDRAG

 

Maakt niet uit uit welk land, welk deel van de wereld het paard komt. Ze begrijpen elkaar. Paarden spreken een universele taal.
Deze taal bestaat uit lichaamstaal, aanraking, geur en geluid. Paarden verstaan ons ook door onze lichaamstaal te lezen en pikken daardoor onze minste aarzeling of twijfel op.

Een paard heeft altijd een goede reden voor zijn gedrag en het is aan ons om te ontdekken waarom een paard zich op een bepaalde manier gedraagt. Hun natuurlijke instincten zijn er nog steeds.
Het paard is een vluchtdier, een prooidier, wij zijn roofdieren. Dus wat wij bij het paard als een probleem ervaren, kan voor een paard domweg levensreddend lijken. Denk aan weigeren een trailer in te gaan, wegrennen voor vrachtwagens.
Paarden kunnen niet anders zijn dan paarden. Ze proberen hun eigenaars niet opzettelijk te treiteren, en ook wraak kennen ze niet.

 

Paarden zijn sociale dieren, in het wild leven ze in kuddes, deze bieden veiligheid, mogelijkheid tot voortplanten, vriendschap te sluiten en steun te vinden. Ze hebben, dan ook in gevangenschap, graag soortgenoten om zich heen. Vaak trekken twee paarden naar elkaar toe en onstaat een hechte band.
Ook de band tussen een merrie en haar veulen is heel hecht. Ze zullen elkaar gezelschap opzoeken en doen leuke dingen samen, zoals het verzorgen van elkaars vacht. Sommige paarden gaan door een rouwproces als ze voorgoed van een vriend worden gescheiden.

Spelen

Paarden spelen hun hele leven lang. Eerst speelt het veulen met zijn moeder. Jonge dieren onderzoeken dingen met hun mond. Het veulen bijt in zijn moeder, en later in andere objecten die ze tegenkomen zoals borstels, hekken, emmers.

In het spel met andere veulens oefenen ze hun galop, bokkesprongen, draaien, stops. Alles wat nuttig is om zichzelf te beschermen tegen roofdieren. Jonge dieren leren zo hun sociale vaardigheden aan en later is spel in het algemeen een uiting van levensvreugde.

Een paard geniet van spelen met soortgenoten en verzorger.

Paarden die als veulen niet hebben leren omgaan met soortgenoten, zullen voorzichtig weer moeten wennen aan het leven in een kudde.

Nieuwe dingen onderzoeken.


Veulens kunnen rare
sprongen maken
Er staat opeens een hindernis in de bak. Het paard blijft meteen stil staan. Al zijn zintuigen peilen of dit nieuwe voorwerp gevaarlijk is. Waarom is een paard achterdochtig als hij een nieuw voorwerp ziet?
In het wild zwerven paarden door uitgestrekte gebieden en kunnen alleen overleven als ze zich herinneren waar voedsel en drinkwater te vinden is. Ze weten precies hoe hun wereld eruitziet en zijn ongelooflijk achterdochtig tegenover elke afwijking van het beeld dat ze in hun geheugen hebben.
Bij dit paard wordt dit instinct duidelijk als hij een nieuw voorwerp (hindernis) in zijn omgeving aantreft.

Vaak gunnen mensen het paard de tijd niet om te onderzoeken wat nieuw is. Mensen maken vaak de zaak erger door het paard te slaan of zelf bang te worden voor wat het paard gaat doen. Dit slaat meteen over op het paard waardoor het nog banger wordt en misschien probeert te vluchten.