Huisvesting

 

Er zijn verschillende manieren om paarden te houden. Het meest natuurlijk is om paarden buiten in een kudde te laten lopen. Dit heeft een aantal voordelen, namelijk:
-bewegingsvrijheid
-sociaal contact
-minder kans op afwijkend gedrag.

De meeste paarden worden echter op de een of andere manier gestald. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
-stand
-box
-loopstal
-weiland met inloopstal.


1. Stand
De stand is een hele oude vorm van huisvesten. Het is aantrekkelijk voor grote bedrijven. De paarden vastgebonden in een ruimte van 1.5 meter tot 1.7 breed en 2 meter lang. Vaak met hun hoofd gericht naar een muur en een open kant aan het stalpad.


Voordelen:
-deze manier van huisvesten kost weinig ruimte,
-is relatief goedkoop,

Nadelen:
-het paard heeft geen bewegingsvrijheid,
-de paarden kunnen niet languit liggen,
-de paarden moeten vast staan,
-stands moeten relatief vaak worden uitgemest.


2. Box
Een box is een afgesloten ruimte waarin de paarden afzonderlijk worden gehuisvest. De tussenwanden kunnen zowel dicht als half open zijn. Voor de minimale afmeting van een box kan je de volgende bereking toepassen: de oppervlakte van de box = (2 x de stokmaat) in het kwadraat.

Voordeel:
-de paarden kunnen liggen,
-de paarden kunnen individueel gevoerd worden.

Nadeel:
-het sociale contact is beperkt


3. Loopstal
In een loopstal lopen meerdere paarden. Binnen de groep zal een rangorde zijn bepaald. De paarden hebben bewegingsvrijheid en sociaal contact. Hou rekening met 7 vierkante meter per dier voor de afmeting.


Voordelen:
-de paarden hebben bewegingsvrijheid,
-de paarden hebben sociaal contact.

Nadelen:
-het dier onderaan de rangorde kan verstoten worden bij het voeren,
-er zijn weinig vluchtmogelijkheden in geval van ruzie of voernijd.


4.Weiland met inloopstal
In het weiland kan een afdak of open stal worden geplaatst. Zo hebben de paarden de mogelijkheid te schuilen bij slecht weer.

Voordelen:
-de paarden hebben bewegingsvrijheid,
-de paarden hebben sociaal contact.

Nadeel:
-weinig controle op de paarden.


Foto's: www.diamonddbarns.com, www.corton.nl