KEURING

door Gisela Haas

Bij de aanschaf van een paard is het erg verstandig om een keuring van het paard te laten doen.

De eerste afweging die men moet maken is of men kiest voor alleen een klinische keuring of ook een röntgenologische keuring. Deze afweging kun je maken op basis van bijvoorbeeld de aankoopprijs of waarvoor het paard gebruikt gaat worden. Voor veel verzekeringen zal een paard vanaf een bepaalde prijs röntgenologisch gekeurd moeten worden.

Bij een klinische keuring zal de veearts het paard in ogenschouw nemen, onderzoeken of het paard algemeen gezond is, het paard laten stappen en draven op een zachte en op een harde ondergrond en buigproeven doen. Bij de buigproeven worden de benen van het paard één voor één onder de loep genomen. De veearts zal het been inbuigen gedurende een minuut. Daarna wordt het been losgelaten en moet het paard wegdraven zonder kreupel te gaan. Een paard mag daarbij één tot twee passen 'onregelmatig' zijn maar daarna moet de drafgang correct zijn. Is dit niet het geval dan is het verstandig om zeker van het betreffende been over te gaan tot röntgenfoto's.
Bij een röntgenologische keuring worden er röntgenfoto's gemaakt om eventuele gebreken van benen en hoeven in kaart te brengen. Problemen die zichtbaar kunnen worden zijn o.a. artrose, OCD, spat, hoefkatrol, etc.

Voor een klinische en/of röntgenologische keuring is het altijd verstandig om de eigen veearts te gebruiken.

Indien het paard zich in het buitenland bevindt, kun je opteren om het onderzoek te laten doen door de veearts aldaar. Houdt er echter rekening mee dat in sommige landen de keuringen minder 'zwaar' zijn dan in Nederland waardoor het "kan" voorkomen dat een paard wat in desbetreffend land wordt goedgekeurd, in Nederland wordt afgekeurd.
Indien de veearts aldaar het paard goedkeurt, kan tot de koop worden overgegaan.
Mocht het vertrouwen in de 'eigen' veearts groter zijn, dan is het raadzaam om een video te laten maken van de klinische keuring en/of röntgenfoto's te laten maken, deze te laten opsturen naar je huisadres en deze dan door de eigen veearts te laten keuren.