Kissing Spine

 

Regelmatig komen er bij paarden rugproblemen voor. Als de rug van een paard hem last bezorgt, zal hij het bewegen van de rug als niet prettig ervaren.
Dit zal zich meest uiten door (afhankelijk van de ernst en het karakter van het paard):
Verzet bij het belasten van de rug
Kortere gangen vooral in de draf. Voor het maken van grotere stappen is bewegen van de rug noodzakelijk. Vooral in belaste toestand valt dit het meest op. Meestal zie je dan ook dat als teken van verzet het heftig bewegen van de staart.
Als rugproblemen al langer bestaan zullen de rugspieren steeds kleiner worden. Weinig of niet gebruikte spieren, worden minder stevig. Het paard zal de rugspieren weinig gebruiken omdat dit pijnlijk is. Door een slechte rugbespiering zal de kwetsbaarheid van de onderliggende wervelkolom toenemen.

Vrij vaak worden rugproblemen bij het paard veroorzaakt door een irritatie van het botvlies van de doornuitsteeksels van de rug. Het probleem zit meestal niet aan de bovenkant van de dooruitsteeksels (dat gedeelte dat precies midden op de rug te voelen is), maar iets lager tussen 2 doornuitsteeksels in. Soms vind je een plek, maar vaker ook meerdere aangetaste plekken.
De term kissing spine doet al vermoeden dat de oorzaak van het probleem gezocht wordt in het elkaar aanraken van deze doornuitsteeksels. Het zou ook kunnen dat deze beschadiging ontstaat doordat teveel spanning heeft gestaan op de aanhechtende ligamenten.

Behandeling:
Met röntgenologisch en/of echografisch onerzoek zijn deze beschadigingen goed zichtbaar te maken. Door depootjes medicijnen bij de beschadigingen te brengen is meestal de irritatie te stoppen. Hierdoor verdwijnt de pijn. Als na een rustperiode, door een goed trainingsprogramma de spieren weer op sterkte gebracht zijn kanhet rugprobleem tot het verleden behoren.