Onderdelen

PLEASURE

 


Dit is een heel rustig onderdeel. De ruiters rijden hier gezamelijk in de Arena. Iemand zegt wat de ruiters moeten doen, dat kan zijn: Walk (stappen), Jog (zo langzaam mogelijk draven), Lope (langzame galop), Back-up (achteruit) en reverse (keertwending, dit kan in de walk "reverse in walk" en dit kan in de jog "reverse in jog").
De bedoeling is dat het paard deze overgangen maakt met zo min mogelijk (zichtbare) hulpen van de ruiter en met zo min mogelijk (het liefst geen) verzet. Het paard dat dit het beste doet, wint.

Er kan ook gevraagd worden om een 'extended' of ' increase of forward motion' -gang. Dit betekent dat de gang uitgestrekt moet worden.

Fouten die puntenvermindering tot gevolg hebben:

* Ongecontroleerd hoog tempo in een of meer van de drie gangen.
* Overgang naar de verkeerde gang tot 5 passen
* Extreem langzaam tempo in een of meer van de drie gangen; de impuls verliezen
* Rijden in de niet gevraagde gang
* Aanraken van paard of zadel met de vrije hand
* Te hoge hoofdhouding van het paard
* Te lage hoofdhouding van het paard (oorpunten lager dan de schoft, tot 5 passen)
* Doorgebogen of gespannen hals van het paard zodat de neus achter de loodlijn is tot 5 passen.
* Naar voren gestrekte neus
* Open mond
* Stuikelen of vallen van paard
* Gebruik van sporen of romal voor de singel.
* Een afgestompt, ondervoed, sloom, of oververmoeid paard.
* Hinderen van andere deelnemers.

Fouten die diskwalificatie tot gevolg hebben:

* Wisseling van teugelhand; 2 handen aan de teugelbij optoming met bit
* Bij split-reins meer dan 1 vinger tussen de teugels
* Verkeerde galop meer dan 5 passen
* Terugvallen uit een gang