Onderdelen

TEAMPENNING


Teampenning is een snelheidsonderdeel, waarbij gewerkt wordt met vee. Een kudde koeien wordt in de arena gebracht en gesetteld.


Een team van drie combinaties moet in twee-en-een-halve minuut drie koeien afzonderen van de kudde, naar het andere einde van de arena drijven en ze daar in een omheide ruimte (penn) drijven. De klok stopt als de drie koeien in de penn zijn en het hek dicht is. De koeien zijn genummerd en pas vlakvoor het startsignaal krijgen de ruiters de nummers van de koeien te horen die gevangen moeten worden.
Zo gauw het eerste paard over de startlijn gaat, gaat de tijd in. De startlijn, die ligt in het midden van de arena, heeft nog een tweede doel: wanneer er meer dan 4 koeien over die lijn gaan, volgt diskwalificatie.

Dertig seconden voordat de tijd om is krijgen de combinaties een signaal. Ze kunnen dan eventueel beslissen om maar 1 of 2 koeien in de penn te drijven, de tijd te laten stoppen en zo niet het risico lopen dat ze op het eindsignaal niets binnen hebben.

De teamleden mogen de koeien niet aanraken, er mag alleen geluid gemaakt worden.